Photos de Roumanie | Photos de France | Photos d’autres pays francophones

 

 
Home Page Liga noastră Cum devenim membru al Ligii FACILTĂŢI ACORDATE DE LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ
 

FACILTATI ACORDATE DE LEGISLATIA ROMÂNEASCA
PERSOANELOR JURIDICE SI FIZICE
CARE SPONSORIZEAZA ASOCIATII SI FUNDATII

•  PENTRU PERSOANE JURIDICE

Conform prevederilor art.31 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr.927/23.12.2003):

,,(4) Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri ;

b) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat ."

In Solutia de la pct.4 privind aplicarea prevederilor art.31 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003, din DECIZIA Nr.2 din 7 aprilie 2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri, accize si taxa pe valoarea adaugata, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.576/2004 (M.Of. nr.376/29.04.2004) se precizeaza:,, În ceea ce priveste sponsorizarea, prevederile art. 31 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 sunt aplicabile tuturor contribuabililor platitori de impozit pe profit, indiferent de sursele din care acestia realizeaza veniturile, din România sau din strainatate. "

•  PENTRU PERSOANE FIZICE

In conformitate cu prevederile art.90 alin.(2), (3) si (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal:

,,(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând pâna la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentând pâna la 1% din impozitul pe venitul anual datorat revine angajatorului sau organului fiscal competent, dupa caz.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (2) si (3) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice ."

Ordinul ministrului finantelor publice va fi publicat, dupa aprobarea de catre ministrul finantelor publice, in Monitorul Oficial al României.

 


PUBLICITATE/ PUBLICITE

Plasând ÎN ACEST LOC publicitatea dvs. puteti sa sustineti financiar Liga de cooperare cultural-stiintifica România - Franta.

C'est en placant ICI votre message publicitaire que vous pouvez soutenir financierement la Ligue de cooperation culturelle et scientifique Roumanie - France.

C.E.C.C.A.R.F
12, Rue Frezorilor, sector 1, Bucarest, ROUMANIE
Tel./Fax : 004021-232.93.90
e-mail :
ceccarf@b.astral.ro

Nous offrons à nos clients les services suivants :
-conseils juridiques et économiques permanents,
-création et enregistrement d`une structure roumaine,
-audits en conformité avec les standards internationaux de comptabilité,
-expertises comptables,
-fusions,
-liquidations,
-comptabilité de société, etc.

La plupart de nos clients sont des sociétés françaises implantées en Roumanie.


Le site Emplois Roumanie est dédié aux entreprises offrant des emplois et aux candidats en recherche d`emploi dans l`Espace Francophone. Inscrivez vous dès maintenant sur
www.emplois-roumanie.com


 
© Liga de Cooperare Cultural - Ştiinţifică România - Franţa
© Ligue de Coopération Culturelle et Scientifique Roumanie - France
hosting by ATECK.ro