Photos de Roumanie | Photos de France | Photos d’autres pays francophones

 

 
Home Page Liga noastră Reglementări utile Acord România-Franţa privind schimbul de stagiari
 

ACORD INTRE GUVERNUL ROMANIEI SI GUVERNUL REPUBLICII FRANCEZE
CU PRIVIRE LA SCHIMBURILE DE STAGIARI

(semnat la Paris, la data de 20 noiembrie 2003 )

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze, denumite in continuare Parti,
constiente de caracterul deosebit de profitabil pe care il prezinta pentru cooperarea si intelegerea reciproca intre cele doua state dezvoltarea schimbului de stagiari care desfasoara pe teritoriul celuilalt stat, in specialitatea lor, o activitate profesionala remunerata pe o perioada care nu depaseste 18 luni,

Au convenit asupra urmatoarelor prevederi:


ARTICOLUL 1
Prevederile prezentului acord sunt aplicabile cetatenilor romani sau francezi angajati deja in viata profesionala sau care isi incep viata profesionala si care se deplaseaza pe teritoriul celuilalt stat pentru a-si aprofunda cunostintele si a cunoaste conditiile de viata si limba statului gazda, precum si pentru imbunatatirea perspectivelor profesionale, datorita unei experiente de munca remunerate intr-o intreprindere a respectivului stat, in care au exercitat o activitate cu caracter medical, social, agricol, mestesugaresc, industrial, comercial sau liberal.
Acesti cetateni, denumiti in continuare ‘`stagiari``, sunt autorizati sa ocupe un loc de munca in conditiile stabilite de prezentul Acord, fara a fi luata in considerare situatia pietei muncii a statului gazda, in profesia respectiva. In cazul profesiilor la care accesul este supus unei reglementari particulare, aceasta va fi aplicabila stagiarilor.

ARTICOLUL 2

Stagiarii au varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani ; ei au cunostinte de limba a statului gazda si trebuie sa fie titulari ai unei diplome corespunzatoare calificarii cerute pentru locul de munca oferit de acest stat sau sa posede o experienta profesionala in domeniul de activitate respectiv.

ARTICOLUL 3
Perioada autorizata de angajare a stagiarului poate varia intre trei si douasprezece luni si poate face eventual obiectul prelungirilor in limita a 18 luni.
Stagiarii romani si francezi nu pot nici sa continue sederea in statul gazda la expirarea perioadei autorizate si nici sa ocupe un alt loc de munca decat cel prevazut in cadrul conditiilor de intrare in statul gazda.
Partile adopta separat sau impreuna orice masura care vizeaza asigurarea intoarcerii efective a stagiarului in tara sa.

ARTICOLUL 4
Numarul de stagiari romani si francezi admis de fiecare Parte nu va trebui sa depaseasca 300 pe an.
Stagiarii care au deja resedinta pe teritoriul celuilalt stat in conformitate cu prezentul Acord, nu sunt luati in considerare in cadrul contingentului prevazut la primul alineat al prezentului articol. Acest contingent este valabil oricare ar fi perioadele pentru care autorizatiile eliberate au fost acordate si in care au fost utilizate.
In cazul in care contingentul prevazut la primul alineat al prezentului articol nu este epuizat de o Parte in cursul unui an, aceasta nu poate sa reduca numarul autorizatiilor acordate stagiarilor celuilalt stat si nici sa reporteze pentru anul urmator partea din contingent neutilizata.
Evidenta numarului de stagiari beneficiari ai prezentului Acord se efectueaza in primul an de la data intrarii in vigoare a acestuia pana la data de 31 decembrie. Anii urmatori, evidenta se efectueaza de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie.
Orice modificare a contingentului prevazut la primul alineat al prezentului articol va putea fi convenita prin schimb de scrisori intre autoritatile competente ale celor doua state si va trebui, pentru a intra in vigoare anul urmator, sa fi intervenit inaintea datei de 1 decembrie.

ARTICOLUL 5
Stagiarii primesc de la angajatorul lor un salariu echivalent celui pe care-l primesc cetatenii statului gazda care lucreaza in aceleasi conditii.
Stagiarii beneficiaza de egalitate de tratament cu cetatenii statului gazda in tot ceea ce priveste aplicarea legilor, reglementarilor si uzantelor referitoare la relatiile si conditiile de munca, protectia sociala, sanatatea, igiena si securitatea la locul de munca. Angajatorii lor trebuie sa se conformeze legislatiei in vigoare in statul gazda, in materie de protectie sociala.
Stagiarii beneficiaza de prevederile Tratatelor bilaterale in domeniul fiscal si social, in scopul evitarii dublei impuneri si dublei contributii.

ARTICOLUL 6
Consortul si copiii stagiarilor nu pot nici sa beneficieze de procedura de reintregire familiala si nici nu pot fi autorizati sa lucreze in statul gazda pe perioada sederii stagiarilor.

ARTICOLUL 7
Autoritatile guvernamentale insarcinate cu punerea in aplicare a prezentului Acord sunt:
• pentru Partea romana: Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei .
• pentru Partea franceza: Ministerul Afacerilor Sociale, Muncii si Solidaritatii .
Stagiarii care doresc sa beneficieze de prevederile prezentului Acord trebuie sa transmita in acest sens o cerere institutiei din statul lor care se ocupa cu centralizarea si prezentarea cererilor stagiarilor. Institutiile desemnate in acest scop sunt:
• din partea romana: Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca ;
• din partea franceza: Oficiul pentru Migratii Internationale;
Stagiarii trebuie sa precizeze in cererea lor toate informatiile necesare cu privire la diplomele sau experienta profesionala prevazute la Articolul 2 si de asemenea sa faca cunoscut angajatorul pentru care solicita permisul de munca.
Una dintre institutiile mentionate anterior va examina aceasta cerere si o va transmite, in momentul in care conditiile prevazute de prezentul Acord sunt indeplinite, institutiei celuilalt stat, tinand cont de contingentul anual la care are dreptul.

Institutiile competente ale celor doua state vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea cererilor in cel mai scurt timp.
Pentru a facilita candidatilor cautarile de locuri de munca, autoritatile fiecarui stat pun la dispozitia lor documentatia necesara pentru cautarea unui angajator si iau toate masurile utile pentru a aduce la cunostinta intreprinderilor posibilitatile oferite de prezentul Acord. De asemenea, se pun la dispozitia celor interesati informatii referitoare la conditiile de viata si de munca in statul gazda.

ARTICOLUL 8
Autoritatile guvernamentale prevazute la articolul 7 alineatul 1 al prezentului Acord vor depune toate eforturile pentru ca stagiarii admisi in cadrul prezentului Acord sa poata primi de la autoritatile administrative competente, in cel mai scurt timp, viza de intrare si permisul de sedere prevazute de legislatia in vigoare a statului gazda si pentru ca dificultatile care ar putea eventual surveni sa fie rezolvate cat mai repede posibil.
Permisul de munca este eliberat pentru durata prevazuta a stagiului, din momentul in care conditiile Acordului sunt indeplinite.

ARTICOLUL 9
Modalitatile practice de cooperare intre institutiile vizate la articolul 7 alineatul 2 fac obiectul unor aranjamente suplimentare.

ARTICOLUL 10
Partile isi comunica reciproc indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a Acordului, data ultimei notificari fiind considerata data intrarii sale in vigoare.
Prezentul Acord este incheiat pentru o perioada de un an si este reinnoit anual prin tacita reconductiune, daca nici una dintre Parti nu va face cunoscut celeilalte Parti, in scris, prin intermediul unui preaviz de trei luni, intentia sa de a nu-l prelungi.
Totusi, in cazul neprelungirii prezentului Acord, autorizatiile acordate raman valabile.


Semnat la Paris, la data de 20 noiembrie 2003, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si franceza, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Romaniei Elena DUMITRU

Pentru Guvernul Republicii Franceze François FILLON

 


PUBLICITATE/ PUBLICITE

Plasând ÎN ACEST LOC publicitatea dvs. puteti sa sustineti financiar Liga de cooperare cultural-stiintifica România - Franta.

C'est en placant ICI votre message publicitaire que vous pouvez soutenir financierement la Ligue de cooperation culturelle et scientifique Roumanie - France.

C.E.C.C.A.R.F
12, Rue Frezorilor, sector 1, Bucarest, ROUMANIE
Tel./Fax : 004021-232.93.90
e-mail :
ceccarf@b.astral.ro

Nous offrons à nos clients les services suivants :
-conseils juridiques et économiques permanents,
-création et enregistrement d`une structure roumaine,
-audits en conformité avec les standards internationaux de comptabilité,
-expertises comptables,
-fusions,
-liquidations,
-comptabilité de société, etc.

La plupart de nos clients sont des sociétés françaises implantées en Roumanie.


Le site Emplois Roumanie est dédié aux entreprises offrant des emplois et aux candidats en recherche d`emploi dans l`Espace Francophone. Inscrivez vous dès maintenant sur
www.emplois-roumanie.com


 
© Liga de Cooperare Cultural - Ştiinţifică România - Franţa
© Ligue de Coopération Culturelle et Scientifique Roumanie - France
hosting by ATECK.ro