Photos de Roumanie | Photos de France | Photos d’autres pays francophones

 

 
Home Page Liga noastră Acţiunile noastre ADUNAREA GENERALĂ LCCSRF DIN 07 IUNIE 2003
 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR LCCSRF DIN 07 IUNIE 2003
(LA INSTITUTUL FRANCEZ DIN BUCUREŞTI)

  • Ordinea de zi include următoarele puncte:

1. Raportul moral al Consiliului de Administraţie (prezentat de dl. conf.dr.ing Nicolae Drăgulănescu - preşedintele Consiliului de Administraţie al LCCSRF)

2. Raportul financiar al Trezorierului (prezentat de dna. ec. Micaela Jugravu - Trezoriera LCCSRF)

3. Raportul Comisiei de Cenzori (prezentat de dl. ec. Horaţiu Romano - preşedintele Comisiei de Cenzori)

4. Prezentarea proiectului de modificări ale Statutului şi ROF (conform OUG 26/2000)

5. Discuţii

6. Adoptarea unor hotărâri

7. Alegerea noului Consiliu de Administraţie (Consiliu Director), a Comisiei de Cenzori şi a preşedinţilor secţiilor din Bucureşti

8. Prezentarea şi aprobarea Planului de acţiuni ale LCCSRF pentru anul 2003-2004

 

•  La Adunare participă 29 membri şi 2 invitaţi de onoare. Excelenţele Lor dl. Philippe Etienne, Ambasadorul Franţei la Bucureşti, Preşedinte de Onoare al Ligii şi dl. François Chappuis, Ambasadorul Elveţiei la Bucureşti, Membru de Onoare al Ligii. Ambii prezintă scurte intervenţii în prima parte a adunării generale.

  • La punctul 5 au luat cuvântul 10 persoane:

1. Dl. dr. ing.Theodor NICOLAU (Vice-preşedinte al LCCSRF)

-solicită implicarea mult mai largă a membrilor LCCSRF în definirea şi realizarea proiectelor asociaţiei, pe baza principiului “Daţi ca să vi se dea!”

-propune instituirea unor Diplome de onoare ce ar urma să fie acordate acelor membri care se remarcă prin iniţiativă şi tenacitate

-prezintă unele aspecte legate de activitatea Asociaţiei Foştilor Elevi ai Liceelor Militare al cărui preşedinte este

-propune iniţierea unor acţiuni de parteneriat între liceele româneşti şi cele franceze precum şi identificarea celor mai buni traducători română-franceză din România

2. Dl. Marin Ion UŢĂ (Vice-preşedinte al LCCSRF)

-apreciază că activitatea Agenţiei Bucureşti a Ligii, pe care o coordonează din 1998, a avut - mai ales după anul 2001 - o evidentă tendinţă de regres, fenomen parţial explicabil în contextul economic actual al României

-se angajează să realizeze un pliant de prezentare a LCCSRF

-prezintă şi explică anumite dificultăţi de ordin birocratic întâlnite la diferite servicii ale administraţiei publice, ceea ce determină un mare consum de energie, nervi, timp şi bani din partea acelora care au nevoie de aceste servicii

3. Dna. prof. dr. Ana Maria BIANCHI (Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti)

-apreciază continuitatea angajamentului Ligii - de care este „foarte ataşată sufleteşte” - precum şi tenacitatea şi energia preşedintelui ei

-apreciază în mod deosebit intervenţia angajantă a Excelenţei Sale, dl. Philippe Etienne. “Este pentru prima dată după mulţi ani că aud un angajament atât de clar în favoarea Ligii din partea unui ambasador al Franţei.” Să nu uităm că dl. Ambasador ne-a solicitat să prezentăm proiecte concrete!

-este adevărat că actualmente “Francofonia pierde bătălii dar nu şi războiul”

-ar trebui să-i atragem pe tineri în acţiunile noastre, oferindu-le ceva în schimbul dăruirii lor, « întrucât noile generaţii sunt mult mai pragmatice decât noi »

-propun să inventariem acţiunile de „jumelage” şi „parrainnage” realizate în relaţia România-Franţa

4. Dna. Magdalena MILITARU (Radio România Internaţional)

-propune schimbarea denumirilor asociaţiei şi publicaţiei sale pentru a ţine mai pregnant cont de orientarea sa francofonă

-solicită publicarea pe situl web al Ligii a frecvenţelor pe care RRI emite în limba franceză

-propune realizarea unei intervenţii la Consiliul Naţional al Audiovizualului, în scopul ameliorării traducerilor filmelor franceze prezentate pe canalele noastre de TV

-propune colaborarea cu asociaţia Operations Villages Roumains şi organizarea unor vizite turistice în Franţa

5. Dl. conf. dr.Constantin PĂUN (profesor de limba franceză, Universitatea Politehnica din Bucureşti)

-propune să atragem studenţii spre limba franceză prin organizarea unor stagii de muncă în Franţa

-consideră că, având în vedere salariile lor, profesorii români de limba franceză pot fi consideraţi ca fiind adevăraţi „misionari”, în nici-un caz „mercenari” ai limbii franceze

6.Dna. conf. dr. Mariana PERIŞANU (profesor de limba franceză, Academia de Studii Economice)

-prezintă unele acţiuni din anumite ţări francofone în care s-a implicat personal

-consideră că situaţia profesorilor români de limba franceză s-a mai îmbunătăţit - ne mai fiind „atât de tragică” - în comparaţie cu cea a profesorilor români de limba engleză sau germană, deşi ofertele de perfecţionare a lor în ţările francofone sunt de regulă inabordabile din punct de vedere financiar

-consideră că trebuie să învăţăm cu toţii să facem proiecte comunitare pentru a obţine resursele financiare de care avem atâta nevoie…

7. Dna. Stela Neagu HALMOŞ (jurnalist din Franţa)

-consideră că Liga nu este suficient de cunoscută în Franţa şi se oferă să o popularizeze printre românii din Franţa

8. Dna. prof. Nadia NEAGU (profesor de limba franceză, Preşedintele filialei Mediaş a LCCSRF)

-consideră că „ne luptăm cu morile de vânt şi ne temem de viitorul limbii franceze în România” şi că, în relaţia cu Franţa şi alte ţări francofone, „este mult mai important contactul personal decât relaţia instituţională”

9. Dna. ing. Rodica POPESCU (membru)

-„sunt foarte impresionată de pasiunea exemplară a doamnei prof. Neagu pentru limba franceză şi consider că ar trebui să ne dăruim cu toţii, în fapte, acestei cauze nobile”

10. Dl.prof.ing Dan RĂDULESCU (Director Liceul „Dimitrie Leonida”, Bucureşti) -propune înfiinţarea unei secţii de Proiecte internaţionale , în cadrul Agenţiei Bucureşti, prin intermediul cărora să se poată obţine resursele financiare necesare Ligii

La toate propunerile făcute, dl.Nicolae Drăgulănescu, preşedintele Ligii, a prezentat răspunsuri şi soluţii.

•  La punctul 6 , - conform Statutului - Adunarea generală a aprobat ( în unanimitate ) următoarele :

- Raportul moral al Consiliului de Administraţie

- Raportul financiar al Trezorierului (incluzând bilanţurile de venituri şi cheltuieli ale LCCSRF pe anii 2001 şi 2002)

- Raportul Comisiei de Cenzori

•  Proiectul de modificare a Statutului

•  Proiectul de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

- Nivelurile taxelor de înscriere şi ale cotizaţiilor - pentru persoanele fizice şi juridice, române şi străine - care se înscriu în LCCSRF (a se vedea anexa 2)

- Confirmarea a 13 filiale ce urmează a dobândi personalitate juridică - conform OUG 26/2000 - în localităţile: Bacău, Baia Mare, Câmpulung-Muscel, Constanţa, Eforie, Mangalia, Mediaş, Oneşti, Oradea, Piatra Neamţ, Sibiu, Sighetul Marmaţiei, Târgu Mureş

- Confirmarea următoarelor 11 secţii în cadrul Agenţiei Bucureşti a LCCSRF: Ştiinţă-Tehnică, Studii literare şi traduceri, Farmacie-Chimie, Istorie militară, Arhitectură-Urbanism-Construcţii, Arte plastice, Ştiinţe juridice, Muzică-Muzicologie, Comunicare şi Mass-media, Tineret, Proiecte internaţionale. Toate aceste secţii se pot înfiinţa şi în cadrul filialelor din ţară.

•  La punctul 7 , Adunarea generală a aprobat ( în unanimitate ) , la propunerile efectuate de participanţi, următoarea componenţă nominală a Consiliului Director (noua denumire statutară a Consiliului de Administraţie) şi a Comisiei de Cenzori precum şi persoanele alese ca preşedinţi ai secţiilor din Bucureşti :

- CONSILIUL DIRECTOR AL LCCSRF :

Preşedinte : Conf.dr.ing Nicolae Drăgulănescu

Vice-preşedinţi :

-VP pentru relaţii francophone : Dr.Ing Theodor Nicolau

-VP pentru filiale - secţii: Conf. dr Mariana Perişanu

-VP pentru Agenţia Bucureşti: Ion Marin Uţă

Trezorier : Ec. Micaela Jugravu

Secretar general : Ing. Violeta Groapă

Secretar : Prof. Irina Lişca

- COMISIA DE CENZORI A LCCSRF:

-Ec. Horaţiu Romano - preşedinte

-Av. Vasile Ispas,

-Ec. Vasile Muşat

- PREŞEDINŢII SECŢIILOR DIN BUCUREŞTI ALE LCCSRF :

1.Ştiinţă-Tehnică – Conf.dr.ing Dan Stoichescu

2.Farmacie-Chimie – Dr. Constantin Iugulescu

3.Istorie militară – Dr.ing. Theodor Nicolau

4.Arhitectură-Urbanism-Construcţii – Prof.dr.ing.Ana Maria Bianchi

5.Comunicare şi Mass-media – Ion Marin Uţă

6.Muzică-Muzicologie – Prof.dr. Carmen Petra-Basacopol

7.Tineret – student Monica Andreescu

8.Studii literare şi traduceri – Prof. Paula Romanescu

9.Ştiinţe juridice – Av. Vasile Ispas

10.Arte plastice – Prof. Adina Romanescu

11.Proiecte internaţionale – Prof.ing.Dan Rădulescu

•  La punctul 8 a fost prezentat şi aprobat în unanimitate Planul de acţiuni ale LCCSRF pentru anul 2003-2004 (a se vedea Anexa 1).

Anexa 1

PLANUL DE ACŢIUNI ALE LCCSRF (2001 – 2002)

1. Publicarea şi distribuirea buletinului informativ bilingv INTERFERENCES

( Colectiv redacţional : N.Drăgulănescu, P.Romanescu, I.Lişca., M. Perişanu)

2. Organizarea şi derularea cursurilor de limba franceză (P.Romanescu, M. Perişanu)

3. Celebrarea zilelor naţionale ale unor state francofone (I.M. Uţă)

4. Celebrarea Săptămânii Francofoniei (Th.Nicolau, I.M.Uţă, P.Romanescu)

5. Întreţinerea site-ului web şi realizarea publicaţiilor de prezentare-promovare ale LCCSRF (N.Drăgulănescu, I.M.Uţă)

6. Proiectul “Connaissons les Francophones de Roumanie”

(I.M.Uţă, V.Groapă, D.Rădulescu)

7. Realizarea ofertei de servicii prestabile de către membrii LCCSRF pentru persoanele fizice şi juridice (N.Drăgulănescu, I.M.Uţă, D.Rădulescu, I.Lişca)

8. Organizarea Forumului ONG-urilor francofone din România (I.M.Uţă, Th.Nicolau, N.Drăgulănescu)

9. Realizarea a cel puţin un proiect comunitar (N.Drăgulănescu)

10. Organizarea de seri franco-române de muzică şi poezie (P.Romanescu, I.Lişca, M.Perişanu)

Anexa 2

TAXE DE ÎNSCRIERE ŞI COTIZAŢII (2003-2004)

 

 

PERSOANE FIZICE
române [LEI]

PERSOANE FIZICE
străine [EURO]

PERSOANE JURIDICE
române [LEI]

PERSOANE JURIDICE
străine [EURO]

TAXE DE INSCRIERE

50.000

10

1.500.000

50

COTIZAŢII ANUALE

100.000

20

5.000.000

150

NOTA: Persoanele fizice române şi străine având vârsta sub 25 de ani sau peste 6o de ani beneficiază de o reducere de 50% a cotizaţiei anuale.

 


PUBLICITATE/ PUBLICITE

Plasând ÎN ACEST LOC publicitatea dvs. puteti sa sustineti financiar Liga de cooperare cultural-stiintifica România - Franta.

C'est en placant ICI votre message publicitaire que vous pouvez soutenir financierement la Ligue de cooperation culturelle et scientifique Roumanie - France.

C.E.C.C.A.R.F
12, Rue Frezorilor, sector 1, Bucarest, ROUMANIE
Tel./Fax : 004021-232.93.90
e-mail :
ceccarf@b.astral.ro

Nous offrons à nos clients les services suivants :
-conseils juridiques et économiques permanents,
-création et enregistrement d`une structure roumaine,
-audits en conformité avec les standards internationaux de comptabilité,
-expertises comptables,
-fusions,
-liquidations,
-comptabilité de société, etc.

La plupart de nos clients sont des sociétés françaises implantées en Roumanie.


Le site Emplois Roumanie est dédié aux entreprises offrant des emplois et aux candidats en recherche d`emploi dans l`Espace Francophone. Inscrivez vous dès maintenant sur
www.emplois-roumanie.com


 
© Liga de Cooperare Cultural - Ştiinţifică România - Franţa
© Ligue de Coopération Culturelle et Scientifique Roumanie - France
hosting by ATECK.ro