Photos de Roumanie | Photos de France | Photos d’autres pays francophones

 

 
Home Page Liga noastră Acţiunile noastre ADUNAREA GENERALĂ LCCSRF DIN 14 IULIE 2001
 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR LCCSRF DIN 14 IULIE 2001

 

Ordinea de zi include:

 1. Raportul moral al Consiliului de Administraţie (prezentat de dl. conf.dr.ing Nicolae DRAGULANESCU - preşedintele Consiliului de Administraţie al LCCSRF)
 2. Raportul financiar al Trezorierului (prezentat de dna. Cecilia DRUGAN - Trezoriera LCCSRF)
 3. Raportul Comisiei de Cenzori (prezentat de dl. Horaţiu ROMANO - preşedintele Comisiei de Cenzori)
 4. Prezentarea proiectului de modificări ale Statutului (conform OUG 26/2000)
 5. Discuţii
 6. Adoptarea unor hotărâri
 7. Alegerea noului Consiliu de Administraţie (Consiliu Director), a Comisiei de Cenzori şi a preşedinţilor secţiilor din Bucureşti
 8. Prezentarea şi aprobarea Planului de acţiuni ale LCCSRF pentru anul 2001-2002

La Adunare participă 31 membri şi 3 invitaţi.

La punctul 5 au luat cuvântul 13 persoane:

1.Dr.Vasile BODNAR (preşedintele Filialei LCCSRF din Sighetul Marmaţiei)

 • solicită implicarea mai largă şi oficială a LCCSRF în programele francofone derulate de organismele internaţionale şi franceze precum şi implicarea a cât mai multor membri în aceste programe şi proiecte
 • consideră că LCCSRF ar putea contribui şi la deschiderea unor punţi economice

2.Dr.Anca SÂRGHIE (preşedintele Filialei LCCSRF din Sibiu)

 • solicită iniţierea unor acţiuni în scopul asigurării de sedii şi sponsorizări pentru Filiale
 • Filiala din Sibiu a obţinut demult personalitatea juridică
 • consideră că noua legislaţie permiţând desfăşurarea unor activităţi economice ale LCCSRF va facilita obţinerea unor venituri indispensabile, întrucât mai toate acţiunile Ligii sunt dificil de organizat şi consumă mult timp şi energie

3.Dr.Vasile TOMESCU (preşedintele Secţiei Muzică-Muzicologie din Bucureşti)

 • consideră că “mai mult decât capitolul financiar contează pasiunea şi dragostea cu care colegii noştri - personalităţi culturale sau ştiinţifice - conduc Liga”
 • propune să se organizeze conferinţe de prezentare a civilizaţiilor francofone (după modelul celor organizate de Asociaţia România-Italia cu privire la civilizaţiile romană şi italiană) şi iniţierea unor colaborări cu această asociaţie al cărei membru este

4.Dr.Theodor NICOLAU (vicepreşedintele LCCSRF)

 • arată că în anul 2000 Liga a celebrat un deceniu de activitate, moment de bilanţ
 • menţionează activităţile realizate din proprie iniţiativă
 • propune membrilor interesaţi să-i aboneze gratuit la publicaţiile în limba franceză „Tribune de l'Europe” şi ”Infos'
 • consideră că noul Statut va oferi noi şi mari deschideri LCCSRF în scopul obţinerii fondurilor necesare realizării scopurilor statutare

5.Prof.Dan RADULESCU (Directorul Grupului Şcolar “ D. Leonida”)

 • propune ca activităţile LCCSRF să antreneze cât mai multe persoane
 • descrie acţiunile de colaborare româno-franceză iniţiate şi realizate de şcoala sa
 • solicită implicarea în mai mare măsură a membrilor Ligii fără funcţii (în special profesori de franceză) şi planificarea din timp a acţiunilor

6.Ion Marin UTA (vicepreşedintele LCCSRF)

 • se declară doar “mulţumit” de realizările LCCSRF până în prezent
 • menţionează că în cadrul Agenţiei Bucureşti - pe care o coordonează - funcţionează 11 secţii şi prezintă câteva proiecte

7.Violeta GROAPĂ (secretar general al LCCSRF)

 • oferă informaţii şi asistenţă pentru facilitarea obţinerii vizei franceze în condiţiile stabilite de Consulatul Francez la Bucureşti
 • propune stabilirea unor cooperări cu şcolile care organizează vizite în Franţa
 • se oferă să sprijine organizarea de deplasări, sejururi şi excursii în Franţa

8.Sanda POPESCU (membru)

 • consideră că LCCSRF a făcut multe lucruri bune deşi doar o mică parte a membrilor ei se implică în organizarea şi derularea acţiunilor
 • propune realizarea unei baze de date incluzând CV-urile membrilor interesaţi şi promovarea lor în România şi Franţa
 • constată că numărul tinerilor orientaţi spre francofonie scade sigur şi constant
 • propune iniţierea unor acţiuni cu ocazia “Sommet-ului francophone” de la Bucureşti
 • se întreabă de ce nu primesc toţi membrii LCCSRF invitaţii la „balul popular” organizat de Ambasada Franţei la fiecare 14 iulie, de ziua naţională a Franţei

9.Irina LISCA (membru)

 • anunţă că profesorii de limba franceză fac parte din Asociaţia Română a Profesorilor de Limba Franceză (ARPLF) care organizează acţiuni specifice
 • propune organizarea unui program turistic în Franţa pentru câştigătorii Olimpiadelor de limba franceză
 • întreabă retoric „ unde sunt partenerii francezi în acţiunile organizate de LCCSRF ” ?
 • propune organizarea periodică a unor conferinţe

10.Ionela Niculae (membru)

 • în calitate de Director al Casei de Cultură ”Mihai Eminescu” propune colaborarea cu LCCSRF (prin cursuri de limba franceză, publicaţii, etc.)
 • se oferă să înscrie această organizaţie ca membru persoană juridică al LCCSRF
 • propune realizarea unor proiecte comune de management cultural

11.Maria BRĂESCU (membru)

 • regretă că nu sunt în Ligă mai mulţi profesori de limba franceză
 • propune colaborări cu ARPLF şi se oferă să faciliteze această relaţie
 • se oferă să conducă o secţie a LCCSRF

12.Paula Romanescu (preşedintele secţiei Studii literare şi traduceri)

 • arată că, pe lângă recenta antologie de texte franceze LA ROUMANIE VUE PAR LES FRANCAIS D ' AUTREFOIS , această secţie a mai realizat şi Imnul Francofoniei (transmis Agenţiei Interguvernamentale a Francofoniei) precum şi o antologie de poezii scrise în închisorile din România (în colaborare cu Amnesty International)

13.Henry Gillet (directorul publicaţiei “Les Nouvelles de Roumanie” din Nantes, Franţa)

 • se declară impresionat de raportul calitate-cost al acţiunilor Ligii
 • apreciază curajul şi disciplina membrilor Ligii
 • cunoaşte din proprie experienţă cât de dificile pot fi uneori relaţiile româno-franceze
 • Nu se poate vorbi de reciprocitate - în ciuda devizei LCCSRF « PRIETENIE ŞI RECIPROCITATE » - atât timp cât francezii pot veni în România când şi cum doresc iar românii au nevoie de vize!!! „….” Ministrul francez Pierre Moscovici a propus suprimarea vizei franceze pentru români…”
 • „Avem nevoie de români în Franţa!…”
 • Din păcate, mass-media franceze nu amintesc de România decât rar şi mai mult în sens negativ. Este o nedreptate evidentă şi profundă. Populaţia franceză este frustrată de faptul că nu are acces la informaţii obiective şi frecvente din şi despre România. De aceea am decis să public şi să difuzez ziarul LES NOUVELLES DE ROUMANIE”.

 

LCCSRF DIN 14 IULIE 2001

 

 

La toate propunerile făcute, dl.Nicolae Drăgulănescu a prezentat răspunsuri şi soluţii.

La punctul 6 , - conform Statutului - Adunarea generală a aprobat (în unanimitate) următoarele :

 • Raportul moral al Consiliului de Administraţie
 • Raportul financiar al Trezorierului (incluzând bilanţurile de venituri şi cheltuieli ale LCCSRF pe anii 1999 şi 2000)
 • Raportul Comisiei de Cenzori

•  Proiectul de modificări ale Statutului

- Nivelurile taxelor de înscriere şi ale cotizaţiilor - pentru persoanele fizice şi juridice, române şi străine - care se înscriu în LCCSRF (a se vedea anexa 2)

- Înfiinţarea a 17 filiale cu personalitate juridică - conform OUG 26/2000 - în localităţile: Alba Iulia, Bacău, Baia Mare, Câmpulung-Muscel, Constanţa, Eforie, Mangalia, Mediaş, Oneşti, Oradea, Piatra Neamţ, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu-Mare, Sibiu, Sighetul Marmaţiei, Târgu Mureş

- Înfiinţarea următoarelor 13 secţii în cadrul Agenţiei Bucureşti a LCCSRF: Ştiinţă-Tehnică, Studii literare şi traduceri, Farmacie-Chimie, Ştiinţe medicale, Economie-turism, Istorie militară, Arhitectură, Arte plastice, Drept, Muzică-muzicologie, Comunicare şi Mass-media, Tineret, Protecţia mediului. Toate aceste secţii se pot înfiinţa şi în cadrul filialelor din ţară.

- Delegarea către noul Consiliul Director ce va fi ales a responsabilităţii elaborării şi aprobării modificărilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al LCCSRF

La punctul 7 , - conform Statutului - Adunarea generală a aprobat (în unanimitate) , la propunerile efectuate de participanţi, următoarea componenţă a Consiliului Director (noua denumire statutară a Consiliului de Administraţie) şi a Comisiei de Cenzori precum şi persoanele alese ca preşedinţi ai secţiilor din Bucureşti :

CONSILIUL DIRECTOR AL LCCSRF :

Preşedinte : Conf.dr.ing Nicolae Drăgulănescu

Vice-preşedinţi :

 • VP pentru relaţii francophone : Dr.Ing Theodor Nicolau
 • VP pentru filiale - secţii: Prof. Paula Romanescu
 • VP pentru Agenţia Bucureşti: Ion Marin Uţă

Trezorier : Ec. Micaela Jugravu

Secretar general : Ing. Violeta Groapă

Secretar : Ionela Niculae

COMISIA DE CENZORI A LCCSRF:

-Ec.Horaţiu Romano,

-Av. Vasile Ispas,

-Ec. Vasile Muşat

PREŞEDINŢII SECŢIILOR DIN BUCUREŞTI ALE LCCSRF :

Ştiinţă-Tehnică – Conf.dr.ing Dan Stoichescu

Studii literare şi traduceri – Prof. Irina Lişca

Farmacie-Chimie – Dr. Constantin Iugulescu

Economie-turism – Mihai Dobrescu

Istorie militară – General Ionescu St-Cyr

Arte plastice - Adina Romanescu

Drept - Ionel Oltean

Muzică-muzicologie – Micaela Marinescu

Comunicare şi Mass-media – Oana Groapă

Tineret - Prof.dr.Maria Brăescu

Protecţia mediului – Prof.Dan Rădulescu

Arte plastice - Adina Romanescu

La punctul 8 a fost prezentat şi aprobat în unanimitate Planul de acţiuni ale LCCSRF pentru anul 2001-2002 (a se vedea anexa 1).

Adunarea generală s-a încheiat cu prezentarea cărţii LA ROUMANIE VUE PAR LES FRANCAIS D'AUTREFOIS (realizată de LCCSRF, prin Editura Fundaţiei Culturale Române).

Anexa 1

PLANUL DE ACŢIUNI ALE LCCSRF (2001 – 2002)

 1. Publicarea şi distribuirea buletinului informativ bilingv INTERFERENCES ( Colectiv redacţional : N.Drăgulănescu, P.Romanescu, I.Lişca. M.Brăescu)
 2. Organizarea şi derularea cursurilor de limba franceză (P.Romanescu, Nicolae Cuncea)
 3. Celebrarea zilelor naţionale ale unor state francofone (Ion Marin Uţă)
 4. Celebrarea Săptămânii Francofoniei (Th.Nicolau, Marin Uţă, P.Romanescu)
 5. Realizarea site-ului Internet şi a publicaţiilor de prezentare-promovare ale LCCSRF (N.Drăgulănescu, Ion Marin Uţă)
 6. Proiectul “Connaissons les Francophones de Roumanie” (Ion Marin Uţă, V.Groapă, Dan Rădulescu, Ionela Niculae)
 7. Realizarea ofertei de servicii prestabile de către membrii LCCSRF pentru persoane fizice şi juridice (N.Drăgulănescu, Ion Marin Uţă, Dan Rădulescu, Nicolae Cuncea, Micaela Jugravu, Ionela Niculae)
 8. Organizarea Forumului ONG-urilor francofone din România (Ion Marin Uţă, Th.Nicolau, N.Drăgulănescu)
 9. Publicarea ediţiei române a cărţii editate în Canada “Românii din America” (N.Drăgulănescu)
 10. Organizarea de seri franco-române de muzică şi poezie (P.Romanescu, I.Lişca, M.Brăescu, Ionela Niculae)

Anexa 2

TAXE DE INSCRIERE ŞI COTIZAŢII (2001-2002)

 

 

PERSOANE FIZICE
române [LEI]

PERSOANE FIZICE
străine [EURO]

PERSOANE JURIDICE
române [LEI]

PERSOANE JURIDICE
străine [EURO]

TAXE DE INSCRIERE

50.000

10

1.500.000

50

COTIZAŢII ANUALE

100.000

20

7.500.000

250

NOTA: Persoanele fizice române şi străine având vârsta sub 25 de ani sau peste 6o de ani beneficiază de o reducere de 50% a cotizaţiei anuale.

 


PUBLICITATE/ PUBLICITE

Plasând ÎN ACEST LOC publicitatea dvs. puteti sa sustineti financiar Liga de cooperare cultural-stiintifica România - Franta.

C'est en placant ICI votre message publicitaire que vous pouvez soutenir financierement la Ligue de cooperation culturelle et scientifique Roumanie - France.

C.E.C.C.A.R.F
12, Rue Frezorilor, sector 1, Bucarest, ROUMANIE
Tel./Fax : 004021-232.93.90
e-mail :
ceccarf@b.astral.ro

Nous offrons à nos clients les services suivants :
-conseils juridiques et économiques permanents,
-création et enregistrement d`une structure roumaine,
-audits en conformité avec les standards internationaux de comptabilité,
-expertises comptables,
-fusions,
-liquidations,
-comptabilité de société, etc.

La plupart de nos clients sont des sociétés françaises implantées en Roumanie.


Le site Emplois Roumanie est dédié aux entreprises offrant des emplois et aux candidats en recherche d`emploi dans l`Espace Francophone. Inscrivez vous dès maintenant sur
www.emplois-roumanie.com


 
© Liga de Cooperare Cultural - Ştiinţifică România - Franţa
© Ligue de Coopération Culturelle et Scientifique Roumanie - France
hosting by ATECK.ro