Photos de Roumanie | Photos de France | Photos d’autres pays francophones

 

 
Home Page La Roumanie Législation roumaine utile
 

SCUTIREA DE TAXE VAMALE PENTRU ONG-URI

Potrivit prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, sunt scutite de taxe vamale importurile de bunuri ce constituie ajutoare si donatii cu caracter social, umanitar, cultural, didactic, primite de organizatii, fundatii sau asociatii nonprofit, fara a fi destinate sau folosite pentru activitati ce pot consitui amenintari la siguranta nationala.

De aceste scutiri nu beneficiaza urmatoarele categorii de bunuri: alcool si produse alcoolice, tutun si produse din tutun, cafea, unele autovehicule. In art. 6 din acelasi act normativ sunt prevazute conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca aceste bunuri sa beneficieze de scutire de la plata taxelor vamale , astfel:

  • sa fie transmise de expeditor catre destinatar fara nici un fel de obligatii de plata;
  • sa nu faca obiectul unor comercializari ulterioare; -sa nu fie utilizate pentru prestatiile catre terti, aducatoare de venituri;
  • sa fie cuprinse in patrimoniul persoanei juridice si inregistrate in evidenta contabila proprie.

Pentru a dovedi Autoritatii vamale ca bunurile respective sunt donate din strainatate, organizatiile neguvernamentale trebuie sa anexeze la declaratia vamala de import actele de donatie (atat oferta de donatie , cat si acceptul de donatie ). Avand invedere ca in cazul acestor acte de donatie donatorul si destinatarul donatiei sunt tari diferite, pentru a stabili legea aplicabila in ceea ce priveste conditiile de forma ale donatiei trebuie sa se tina cont de prevederile art. 103 lit.f din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat , conform caruia in lipsa de lege convenita intre parti, donatiei i se aplica legea nationala a donatorului . Daca legea aplicabila, stabilita conform celor de mai sus, prevede necesitatea incheierii acceptului de donatie in forma autentica pentru valabilitatea donatiei, conditia respectiva trebuie indeplinita in baza acestei legi.

In cazul bunurilor primite ca ajutoare de organizatiile neguvernamentale nu se cer astfel de conditii de forma, ca in cazul actelor de donatie . Astfel, pentru a nu se mai pune problema formei autentice, organizatiile neguvernamentale pot primi din strainatate bunuri ce constituie ajutoare, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, aratate mai sus.

(Raspunsul Ministrului Finantelor Publice la interpelarea deputatatului Damian Brudascu privind conditiile pentru importurile de bunuri realizate de catre organizatiile neguvernamentale).

 


PUBLICITATE/ PUBLICITE

Plasând ÎN ACEST LOC publicitatea dvs. puteti sa sustineti financiar Liga de cooperare cultural-stiintifica România - Franta.

C'est en placant ICI votre message publicitaire que vous pouvez soutenir financierement la Ligue de cooperation culturelle et scientifique Roumanie - France.

C.E.C.C.A.R.F
12, Rue Frezorilor, sector 1, Bucarest, ROUMANIE
Tel./Fax : 004021-232.93.90
e-mail :
ceccarf@b.astral.ro

Nous offrons à nos clients les services suivants :
-conseils juridiques et économiques permanents,
-création et enregistrement d`une structure roumaine,
-audits en conformité avec les standards internationaux de comptabilité,
-expertises comptables,
-fusions,
-liquidations,
-comptabilité de société, etc.

La plupart de nos clients sont des sociétés françaises implantées en Roumanie.


Le site Emplois Roumanie est dédié aux entreprises offrant des emplois et aux candidats en recherche d`emploi dans l`Espace Francophone. Inscrivez vous dès maintenant sur
www.emplois-roumanie.com


 
© Liga de Cooperare Cultural - Ştiinţifică România - Franţa
© Ligue de Coopération Culturelle et Scientifique Roumanie - France
hosting by ATECK.ro